Business Change Mentor

Master your change challenge | powered bij axisto

Strategieën zijn nauwelijks meer uniek. Daarom geeft een snelle en betrouwbare invoering daarvan het echte concurrentievoordeel voor uw bedrijf. Echter, slechts 30% van dergelijke initiatieven is succesvol.

Business Change Mentor - Purpose

U kunt zelfstandig uw verbeterproject realiseren; met 95% zekerheid:

We gebruiken ‘verandering’ en ‘transformatie’ door elkaar heen. Het gaat om verandering tot in de ‘haarvaten’ van een bedrijf: visie, ambitie, bedrijfsmodel, gedrag, cultuur en resultaten.

Zelf een verbeterproject opleveren met 95% zekerheid

Verandermanagement is een vak

En daar wringt de schoen. Uw team is goed opgeleid, maar een veranderinitiatief aanpakken en op tempo tot een echt en blijvend succes te brengen is wel wat anders. Hiervoor zijn ze niet opgeleid; ze hebben de ervaring niet.

Wij hebben die kennis en ervaring wel en wij stellen u die online ter beschikking. Zodat u het wel zelf kunt.

Onze aanpak ontwikkelt zich sinds 1997 steeds verder door en heeft zich intussen steeds weer bewezen: ingezet in honderden projecten over de hele wereld, waarvan 95% succesvol was – alle noodzakelijke veranderingen en verbeteringen geleverd, binnen de gestelde tijd en duurzaam door een hoog lokaal eigenaarschap van de veranderingen en overdracht van kennis.

Onze methode is volledig gecodificeerd, gedocumenteerd en online beschikbaar. Hij is heel praktisch toepasbaar en tegelijk goed wetenschappelijk en empirisch onderbouwd.

Alles is in onze aanpak is gericht op de ontwikkeling van ‘alignment’ en momentum in de organisatie, diep lokaal eigenaarschap van de veranderingen en het leveren van resultaten die beklijven.

Some of the companies where the Business Change Mentor has been deployed.