Copyright & IP Policy

Copyright & IP Policy

31 augustus 2020

Business Change Mentor respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers
hetzelfde te doen. Business Change Mentor is niet verantwoordelijk voor inhoud op andere websites die u kunt
vinden of openen wanneer u de producten of services van Business Change Mentor gebruikt. Materiaal dat op of
via andere websites beschikbaar is, kan worden beschermd door het auteursrecht en de intellectuele
eigendomswetten van de Verenigde Staten en / of andere landen. De servicevoorwaarden van die websites, en
niet de Servicevoorwaarden van Business Change Mentor, zijn van toepassing op uw gebruik van dat materiaal.
Het is het beleid van Business Change Mentor om, in gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken, de
accounts uit te schakelen en / of te beëindigen van gebruikers die mogelijk inbreuk maken op of herhaaldelijk
inbreuk maken op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Business Change Mentor en /
of anderen.

Kennisgeving voor claims van schendingen van intellectueel eigendom en agent voor kennisgeving

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, geef de Business Change Mentor’s Agent voor kennisgeving dan de volgende informatie in het Nederlands (uw ‘kennisgeving’): Opmerking: als u inbreuk maakt op een ander intellectueel eigendomsrecht dan het auteursrecht, specificeer dan het betreffende intellectuele eigendomsrecht (bijvoorbeeld ‘handelsmerk’).

• Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de
eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsbelang;
• Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop
volgens u inbreuk is gemaakt;
• Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de Business
Change Mentor-site bevindt, met voldoende details dat we het op de website kunnen vinden (in de
meeste gevallen hebben we een URL nodig);
• Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
• Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de
eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom, diens vertegenwoordiger of de wet;
• Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw
Kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het copyright of intellectueel eigendom bent of bevoegd
bent om namens de eigenaar van het copyright of intellectueel eigendom te handelen.

In sommige omstandigheden, om de abonnee, accounthouder of host op de hoogte te stellen die de vermeend inbreukmakende inhoud heeft geleverd waartoe Business Change Mentor de toegang heeft uitgeschakeld.

Per e-mail: BCMentor Customer Care.