Grootbedrijf

Grootbedrijf

Uw organisatie moet veranderen. Houden zoals het nu is, is geen optie. U wilt het met uw eigen team doen, zonder externe ondersteuning. De noodzakelijke verandering moet slagen, maar u weet dat slechts 30% van de veranderinitiatieven echt een succes is. U heeft behoefte aan zekerheid.

Zelf een verbeterproject opleveren met 95% zekerheid

Verandermanagement is een vak

En daar wringt de schoen. Uw team is goed opgeleid, maar een veranderinitiatief aanpakken en op tempo tot een echt en blijvend succes brengen is wel wat anders. Hiervoor zijn ze niet opgeleid; ze hebben de ervaring niet.

Wij hebben de noodzakelijke kennis en ervaring wel en wij stellen u die online ter beschikking. Zodat u het goed zelf kunt.

Onze methode is volledig gecodificeerd, gedocumenteerd en online beschikbaar. Hij is heel praktisch toepasbaar en tegelijk goed wetenschappelijk en empirisch onderbouwd.

Alles in onze aanpak is gericht op de ontwikkeling van momentum in de organisatie, diep lokaal eigenaarschap en het leveren van resultaten die beklijven.

We gebruiken ‘verandering’ en ‘transformatie’ door elkaar heen. Het gaat om verandering tot in de ‘haarvaten’ van een bedrijf: visie, ambitie, bedrijfsmodel, gedrag, cultuur en resultaten.

Some of the companies where the Business Change Mentor has been deployed.