Implementation Readiness Assessment

Implementation Readiness Assessment

Aan de hand van 17 vragen krijgt u een goed beeld over de mate waarin u klaar bent voor een goede start van de implementatie van uw initiatief. Waar staat u sterk, waar zitten hiaten en wat dit betekent voor uw kans op succes.

Verschillende mensen hebben een verschillende mening over wat in hun ogen de status van het initiatief is. Voor een representatief beeld moet het  Assessment daarom ingevuld worden door minimaal twee personen.

Benieuwd waar u staat?